Produkty > Značka CE  
 
 
 
 
Co znamená značka CE?

Výrobky s označením CE ponesou značku (CE), která zaručuje splnění šesti klíčových parametrů, které jsou hodnoceny podle evropských norem (EN):

  • Mechanická odolnost a pevnost
  • Požární bezpečnost
  • Hygiena, zdraví a životní prostředí
  • Bezpečné použití
  • Zvuková izolace
  • Energetická úspora a tepelné ztráty

Evropská norma pro skleněné tvárnice je EN 1051-2.


Účel značení CE

CE značení není pouze o značení výrobků, ale o zavedení jednotného evropského obchodu. Stavební výrobky budou volně dávány do oběhu uvnitř EU, bez jakýchkoliv omezení zavedených jednotlivými zeměmi. Jejich jediné povinné ohodnocení bude procedura značení CE postavená na evropských normách (EN). Žádné zemi nebude dovoleno nařídit dodatečné požadavky na parametry pokryté CE značkou, ať už výslovně nebo skrz národní legislativu.

Značka CE bude jediný způsob jak prokázat, že výrobek je vhodný pro evropský trh. Aplikace EN norem zaručí, že výrobky jsou hodnoceny v každé zemi EU stejným způsobem.
EN normy nahradí všechny národní normy.


 
     
 
 
 
     
 
 
Seves glassblock
Seves glassblock website
 
 
HOME italiano | english | deutsch | español | français | português | 中文 | česky | polski | russkij